¬ремето
в
ƒоспат

14 ∞C

„астична облачност

в€тър 9 km/ч

2018-08-21 12 | 23 ∞C
2018-08-22 11 | 23 ∞C
2018-08-23 11 | 22 ∞C
2018-08-24 14 | 25 ∞C

»зкупуват земите край €зовирите

»зкупуват земи около €зовирите

15 000 души атакуват малки къщи и луксозни хотели през уикенда в –одопите»зкупуват земите край €зовирите

ћестата около €зовири­те стават все по-атрактив­ни за инвеститорите в ту­ризма. ѕредприемачи с ба­зи по морето и ѕампорово например изкупуват зем€ около €зовир "ƒоспат" за ваканционни селища. «а­едно с новостро€щите се обекти скоро тук ще разпо­лагат с над 5000 легла. Ќай-масовите проекти са за строежи на ниски къщички пръснати по склоновете около водоема. ѕовечето от терените не са в регула­ци€ и процесът се забав€ със см€ната на предназна­чението, посочиха от об­щина ƒоспат. »нтересът към €зовирното крайбре­жие обаче се увеличавал и скоро ще се разпродадат и те­рените в посока село —ърница, които засега се търс€т по-малко. Ќивите около €зовира се търгуват за 15-20 евро за квадратен метър. јко пар­целът вече е сменил пред­назначението си, цената скача. ¬ по-близките зони до водната чашка се стига и до 35 евро за кв.м. “ерени в района купуват и рибари с по-ниски възможности. “е вдигат къщи в коопераци€ от двама-трима души. √ористите площи непо­средствено до бреговете на €з."Ѕатак" пък са изклю­чително малко и вече са изкупени и дори заградени с импровизирани дървени огради.ќколо стената на €зовира има само два хоте­ла и н€колко ведомствени почивни станции. ѕодобно е и положението в курорта ÷игов чарк. “ам земите около водоема са предимно ливади, които не са в регулаци€, продават се за около 40 ле­ва за квадрат. »наче постройките са предимно частни вили, н€кои от които се дават под наем. —ъществуват и бази от стари и нови бунгала, които по-предвидливите ангажират още през про­летта. ¬илно селище "√лаватарци" изникна и на €зовир "  ърджали". —обствени­ците му са с различни въз­можности. Ќ€кои вдигнаха на м€стото на н€когашните си нивички малки вили, други предпочетоха да про­дадат зем€та на по-едри собственици и сега там има и луксозни хотели. ÷ената на нощувката в хотелите и къщите за гости се движи между 20 и 90 лв. в зависи­мост от екстрите. “ези дни само в ƒоспат туристите през уикенда стигнаха 15 000 души - пет пъти повече, отколкото е населението на сами€ град, съобщи кметът  расимир ƒолев. ¬ хотели, почивни стан­ции и квартири има 1270 ле­гла, които върв€т между 10 и 15 лева на вечер. ѕоради недостига на легла често туристите са принудени да търс€т подслон в съседна­та община Ѕорино. Ќай-масови€ турист край €зовир "ƒоспат" оба­че си остава този с палатка­та. “ова са предимно бъл­гари. ќбщината събира по 50 стотинки на човек, но дори минимална, сумата често не се плаща.  рай "ƒоспат" почиват и много гърци, които имат по-малко от час път през нови€ граничен пункт √оце ƒелчев -ƒрама. "–одопите тук са много по-красиви от нашите, хладно и зелено е, а цените са 4-5 пъти по-ни­ски ", казва турист от ѕага-нерион. ƒошъл е с карава­ната си. ѕрез последните 5-6 го­дини са посторени общо 15 хотела. √ол€ма част от местните хора направо преустройват къщите на хотели. ¬ резултат на това ц€лото разсто€ние от града по посока към €зовира е застроено ƒоста имените хора и по­литици притежават имоти и вили край града, но не се вод€т официално на т€хно име, казва кметът  раси­мир ƒолев. Ќай-често се споменава името на бив­ши€ премиер »ван  о­стов. ƒъщер€ му ћина дълги години бе съсобственичка на фирмата " ћЋ текс", ко€то продава­ше издели€ на най-гол€мо­то предпри€тие в града "Ќитекс" - в него работ€т към 700 доспатчани.  ъща и м€сто от 600 кв. метра до €зовира има пър­ви€т български еврокомисар ћеглена  унева. “€ и съпругът й јндрей ѕръмов са купили имота през 1993 г., об€вен е пред —метната палата. ѕо об€д, когато темпе­ратурите са по-високи, €зовирът се пълни с цвет­ни лодки. ќт н€колко години се предлагат разходки по во­да за туристите. ¬сички тръгват от района около стената, където е и най-красивата му част. язовир "ƒоспат" е пъ­лен с пъстърва, костур, кефал, уклей, шаран, черве-ноперка, каракуда и др. ¬одни€т басейн предпола­га н€колко техники на ри­болов: на плувка, на дъно, на муха с шнур, на блесна и на булдо. ¬ €зовира има метални кутии, т.нар. садки за изку­ствено отглеждане на пъстърва и често при в€тър от т€х изскачат отгледани риби, които в свободни во­ди кълват като луди. јко слуката не върви, наоколо се продава пъ­стърва по 7 лева, шаран по 4 лв., уклей по 2-3 лева и пикникът пак би станал. ќпечена, рибата е по-скъпа с левче. “уристите берат гъби и боровинки. „есто ход€т на излети до близките до гра­да пещери ягодинска и ƒ€­волското гърло, както и по разработените тури­стически маршрути из смолистите гори от ела и смърч из околностите.

автор/източник: ¬алентин ’аджиев - в-к "24 часа"

www.look-estates.com - —ј…“ «ј ѕќ–“јЋ», »ћќ“», ÷≈Ќ», ј√≈Ќ÷»»,     јпартаменти в —офи€   
»збрани сайтове които

Ќови интернет страници които

 • ƒограма „ех-пласт ѕортфолио

 • Ekskurzii .Biz - ѕочивка и ≈кскурзии Ќачало

 • Ќай-актуални страници които

 • Ekskurzii .Biz! ћестата, които тр€бва да посетите на цени... Ќачало

 • “ези, които ни се довериха ѕортфолио

 • Ќай-нови об€ви

 • ‘ќ“ќ“јѕ≈“» —тига с тези стандартни размери на тапети, които
  —тига с тези стандартни размери на тапети, които тр€бва допълнително да изр€зват

 • ѕ–ќƒј¬јћ ƒ»ѕЋќћ»
  јко имате нужда от диплома-на правилното м€сто сте ! ƒоказал съм се във времето

 • ѕ–ќƒј¬јћ ƒ»ѕЋќћ» 100% —»√”–Ќ»
  «дравейте, ние сме единствените, които можем да ¬и помогнем ! «ј ѕЏ–¬» ѕЏ“ ќЌЋј…